Privacy Policy

Wat doen wij met uw gegevens?

Naast het versturen van uw pakket doen wij helemaal niets met uw persoonlijke gegevens. 

Uiteraard slaan wij uw gegevens wel op in ons bestand voor als u terug keert naar onze website. 

Wij verstrekken uw gegegevens niet aan derden. 

Payment processors: Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Wat mag u doen met onze gegegevens?

Alle gegevens die op deze website zijn geplaatst mogen niet opgeslagen of gekopieerd worden. Onze gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor contact met ons.